Çalışma Alanlarım

Aile Hukuku

Boşanma Davaları, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Nafaka Davaları, Tazminat Davaları , Babalık Davası, Mal Rejimi Davası, Aile Mallarının Korunması, Evlat Edinme

Miras Hukuku

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi), Tasarrufun İptali Davası, Ortaklığın Giderilmesi Davası, Mirastan Mal Kaçırma Davaları, Vasiyetname Düzenleme İşlemleri

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil Davaları, Kamulaştırma Davaları, Müdahalenin Meni ve Ecri Misil Davaları, Kira Tespiti ve Tahliye Davaları, Taşınmazın Haksız İşgali Davaları, İpotek Tesisi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kaynaklı Davalar

Borçlar Hukuku

Manevi Tazminat Davaları, Maddi Tazminat Davaları, Haksız Fiil Davaları

İş Hukuku

Hizmet Tespiti Davaları, İşe İade Davaları, İş ve Çalışma İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları, İşçi ve İşveren Arasındaki Tüm İhtilafların Çözümü

İcra ve İflas Hukuku

Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi, Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi (Çek, senet, bono), Kiralanan Taşınmazın Haciz Yoluyla Tahliyesi, Haciz İşlemleri, Karşılıksız Çek Davaları, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Borca ve Takibe İtiraz, İtirazın Kaldırılması - İtirazın İptali Davaları, Konkordato

Ceza Hukuku

Savcılığa Şikayet ve Suç Duyurusu İşlemleri, Ceza Davalarının Takibi, Avrupa İnsan Mahkemesine Başvuru

İdare Hukuku

İmar Mevzuatından Kaynaklanan davalar, Tam Yargı Davaları, Memurlarla İlgili Davalar

Sözleşmeler Hukuku

Kiriş Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Alacağın Devri Sözleşmesi, Hür Türlü Sözleşmenin Hazırlanması İşlemleri

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim